Σταμπωτό δάπεδο σε αύλιο χώρο

Λεπτομέρειες Έργου

ΕΡΓΟ : Σταμπωτό δάπεδο σε αύλιο χώρο
ΘΕΣΗ : Θήβα Βοιωτίας
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  2018
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 6 μήνες
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ : 350,00m2, 60,00m3 , 1500,00Kg