ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 

Θεμελίωση αίθουσας & βάσης μηχανής Νέα συνεχή χύτευση

Project Details

OWNER : ElvalHalcor SA
PROJECT : Foundation of auditorium & machine
base for new continuous casting

PLACE : Oinofita Voiotias
YEAR OF CONSTRUCTION : 2013
DELIVERY TIME : 4 months
QUANTITIES : 2.500,00m2 – 375.000,00Kg