ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 

Θεμελίωση αίθουσας & βάσης μηχανής, Νέα συνεχή χύτευση

Λεπτομέρειες Έργου

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
ΕΡΓΟ : Θεμελίωση αίθουσας & βάσης μηχανής, Νέα συνεχή χύτευση
ΘΕΣΗ : Οινόφυτα Βοιωτίας
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2013
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 4 μήνες
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ : 2.500,00m2 – 375.000,00Kg