ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε

Θεμελίωση νέου CCP στα παλιά χυτήρια

Λεπτομέρειες Έργου

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε
ΕΡΓΟ : Θεμελίωση νέου CCP στα παλιά χυτήρια
ΘΕΣΗ : Οινόφυτα Βοιωτίας
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2012
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 2 μήνες
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ : 1.400,00m3 / 210.000,00Kg

* Για την γρήγορη ολοκλήρωση του έργου και λόγω πίεσης χρόνου έγινε εργασία από διπλές βάρδιες