ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Κατασκευή βάσης σιλό

Λεπτομέρειες Έργου

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΡΓΟ : Κατασκευή βάσης σιλό
ΘΕΣΗ : Άγιος Θωμάς
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 2013
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 10 ημέρες
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ : 1.000.000,00Kg/τεμάχιο